Home

Nieuws 1 reactie

België start arbitrage om Hedwige in november

Brussel - Nederland heeft nog anderhalve maand om toe te geven aan de Belgische eis de Hedwigepolder onder water te zetten.

De Vlaamse minister-president Kris Peeters bevestigde dinsdag dat de arbitrageprocedure tegen Nederland wordt opgestart op 22 november, de dag dat de wachtperiode van 6 maanden in de lopende geschillenprocedure afloopt.

De onderhandelingen met Nederland hebben tot nu toe niet tot het voor België gewenste resultaat geleid. Nederland moet de Zeeuwse Hedwigepolder onder water zetten volgens de afspraken in de Scheldeverdragen die met Vlaanderen zijn gesloten. Er moet nieuwe natuur komen door schade die is ontstaan door het verdiepen van de vaargeul naar Antwerpen. De Hedwigepolder werd daar voor aangewezen.

Nederland ziet de ontpoldering echter niet meer zitten, maar onze zuiderburen kunnen zich niet vinden in de alternatieven die ons land heeft geopperd. Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) heeft in mei al laten weten dat het huidige kabinet geen beslissingen meer neemt over de kwestie-Hedwigepolder. Dat wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet.

Overigens is ook de Europese Commissie een officiële procedure begonnen om Nederland te houden aan de afspraken.

Anne Mieke Ravenshorst

Eén reactie

  • bertes

    wat zijn de andere landen toch op de punten. daar kunnen ze zelf nog van leren.
    met andere zaken, waar ze zich niet aan houden. maar hoe meer landbouw in nederland verdwijnt. hoe meer er voor terug komt, elders in europa. en dat is het doel.

Of registreer je om te kunnen reageren.