Home

Nieuws 1460 x bekeken

BLHB wil uitbreiding reguliere pacht

Doetinchem - Behoud, verbetering en uitbreiding van reguliere pacht. Dit is wat de Bond van Landpachters en eigen-grondgebruikers (BLHB) schrijft in zijn pachtvisie. Hiermee levert de brancheorganisatie voor pachters een bijdrage aan de evaluatie van de pachtwetgeving. Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw start in de tweede helft van dit jaar met de evaluatie van het nieuwe pachtrecht.

De BLHB constateert dat liberale pacht niet heeft bijgedragen aan een afname van het areaal grijze pacht, terwijl dit wel een hoofdreden was om het systeem vanaf 1995 te liberaliseren. “We moeten af van die tweeslachtigheid. We hebben nu en reguliere pacht en geliberaliseerde pacht”, vertelt Piet van der Eijk, voorzitter van de BLHB.

Voor reguliere pacht wil de bond dat de mogelijkheid van pachtverlenging (continuatierecht en indeplaatsstelling) blijft bestaan. Verder is het nu zo dat de pachtprijs niet hoger mag zijn dan twee procent van de vrije waarde van landbouwgrond. Een onjuiste interpretatie aldus de bond, want de waardeontwikkeling van landbouwgrond wordt beïnvloed door factoren, zoals bestemmingswijzigingen, die niets van doen hebben met de landbouw.

De BLHB pleit verder voor onderzoek naar de mogelijkheid van invoering van een insteekrecht ter compensatie van de pachtdruk (verschil tussen waarde in vrije staat en in verpachte staat) bij nieuwe pachtovereenkomsten. In de pachtvisie pleit de bond verder voor fiscale vrijstelling voor particuliere verpachters en wil het voorkeursrecht van koop voor de pachter terug ‘in het belang van de bedrijfsontwikkeling’.

Of registreer je om te kunnen reageren.