Home

Nieuws 801 x bekeken

Atsma: ruwe vegetatie uit stroomgebieden uiterwaarden

Den Haag – Het vegetatiebeleid in de uiterwaarden langs grote rivieren wordt aangepast. In het project Stroomlijn wordt een inhaalslag gemaakt om het waterafvoerend vermogen van de grote rivieren te herstellen.

In de nieuwe aanpak staat waterveiligheid voorop. In de praktijk komt dit er op neer dat de vegetatieruwheid op een bepaald niveau moet zijn, om de doorstroming van water goed te houden. Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) gaat hierbij uit van de vegetatieruwheid zoals die in 1996 was als streefbeeld. “De vegetatie in het rivierbed heeft zich sinds die tijd echter ontwikkeld. Op veel plaatsen is agrarisch grasland overgegaan in natuurlijk grasland of er hebben zich struwelen of ooibossen ontwikkeld”, schrijft Atsma.  In de aanpak moet de stroombaan van de rivier glad zijn, waardoor alle ruwe vegetatie op deze plaatsen verwijderd moet worden. Alleen in een aantal specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij natuurfuncties waardoor via wetgeving mogelijkheden tot verwijdering van ruwe vegetatie zijn beperkt.

De inhaalslag wordt gefaseerd uitgevoerd. In 2015 volgt een tussenevaluatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.