Home

Nieuws laatste update:10 okt 2012

Activiteitenbesluit kost 6,5 miljoen extra uitvoeringskosten

Den Haag – Het nieuwe activiteitenbesluit kost ondernemers 6,5 miljoen euro extra uitvoeringskosten. Dat blijkt uit het voorstel dat staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De extra uitvoeringskosten komen vooral door de verplichting van een vloeistofdichte vloer voor bedrijven die wasplaatsen meer dan een keer per week gebruiken.

Door wijzigingen in de eisen voor het lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen van machines en trekkers, zal een deel van de akkerbouw- en loonbedrijven een biofilter moeten installeren. Ook de afdekplicht voor mestbassins die voor 1987 zijn gebouwd en nog een referentieperiode van minimaal vijf jaar hebben en de verplichte opvang van kuilsappen bij voerkuilen waarbij het drogestofgehalte lager dan 40 procent is zorgen voor extra kosten. De plicht voor het opvangen van kuilsappen wordt voor bestaande situaties pas per 2027 van kracht.

Het nieuwe activiteitenbesluit wordt per 1 januari 2013 van kracht. In het activiteitenbesluit worden een reeks milieumaatregelen voor agrarische bedrijven samengevoegd in een regeling. Dit moet leiden tot een administratieve lastenverlichting van 42,7 miljoen euro per jaar voor het bedrijfsleven. Hiervan is 6,9 miljoen euro afkomstig uit lastenverlichting uit de Wet milieubeheer en 35,8 miljoen euro uit de Waterwet. De lastenverlichting komt vooral door het terugbrengen van het aantal omgevings- en watervergunningen. Voor 5.805 bedrijven vervalt de plicht voor dergelijke vergunningen. Het gaat dan om onder andere 1075 bloembollenbedrijven die geen waterwetvergunning meer nodig hebben en 2035 bedrijven die onder de IPPC-richtlijn vallen. Voor 6435 bedrijven wordt de omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure vervangen door een vergunning met beperkte milieutoets.
In het kader van het wijzigingenbesluit komen 47.359 inrichtingen die op dit moment nog vallen onder bestaande algemene regels van het Besluit landbouw milieubeheer, Besluit glastuinbouw, Besluit mestbassins milieubeheer, Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het Lozingenbesluit bodembescherming, onder de nieuwe regeling te vallen.

Of registreer je om te kunnen reageren.