Home

Nieuws

Wel HIR geen artikel 70 bij verkoopwinst grond

Een melkveehouder kan geen gebruik meer maken van een artikel 70 beschikking. Deze heeft hij al gebruikt bij het aangaan van de maatschap met zijn zoon.

Wel kan hij voor de belaste boekwinst op grond een herinvesteringsreserve (HIR) vormen.
De uitspraak van rechtbank Leeuwarden is kort samengevat de volgende:

Een melkveehouder oefent vanaf 1 mei 1995 in maatschapsverband met zijn zoon een melkveebedrijf uit. Beiden zijn voor 50 procent gerechtigd tot de winst. Vader brengt de gronden en melkquota in de maatschap in, waarbij (alleen) voor het melkquotum een verzoek om geruisloze doorschuiving is gedaan. Op 1,1 hectare ingebrachte grond rust een woningbouwbestemming. De latente bestemmingswijzigingswinst per 31 maart 1986 wordt in 2004 bij beschikking vastgesteld op ruim € 284.000. In mei 2002 verkopen vader en zoon de bouwgrond voor € 610.000. Vader laat de boekwinst onbelast omdat hij een deel onder de landbouwvrijstelling brengt en een deel aan de herinvesteringsreserve toevoegt. De inspecteur stelt dat vader in 2002 geen rechten meer kan ontlenen aan de artikel 70 beschikking.

Rechtbank Leeuwarden overweegt dat partijen in 2011 het erover eens zijn geworden dat de bouwgrond niet tegen de waarde in verpachte staat maar tegen de (hogere) waarde in het economische verkeer van bijna € 353.000 in de maatschap had moeten worden ingebracht en dat deze waarde tevens als boekwaarde heeft te gelden. Hierdoor vermindert de bij de verkoop van de bouwgrond behaalde boekwinst, tot een winst van € 257.000, welke winst aan een herinvesteringsreserve kan worden toegevoegd. De rechtbank oordeelt dat vader in 2002 geen recht meer heeft op toepassing van de artikel 70 beschikking. De op 1 april 1986 aanwezige bestemmingswijzigingswinst, waarvoor de beschikking is afgegeven, is namelijk al bij het aangaan van de maatschap op 1 mei 1995 gerealiseerd.

Meer informatie: Rechtbank Leeuwarden, 17 oktober 2011 nummers AWB 08/2450 en 08/2449, BU7935

Of registreer je om te kunnen reageren.