Home

Nieuws

'Voedselverspilling moet met 20% omlaag'

Gorinchem – Nederland gooit voor ruim vier miljoen euro aan voedsel weg. In 2015 moet dit met 20 procent zijn verminderd.

Dit is een van de conclusies van het LEI en Food & Biobased Research (onderdeel van Wageningen UR) die samen met meer dan 50 ketenpartijen, overheidsinstellingen en organisaties voor kennisontwikkeling en advies, waaronder Veneca, de reden voor voedselverspilling onderzocht.

Volgens het rapport wordt veel voedsel verspild doordat de tenminstehoudbaarheidstermijnen (THT-termijnen) te kort zijn. De overheid kan ketenpartijen stimuleren om afspraken te maken over de THT-termijnen voor niet-bederfelijke producten en zeer lang houdbare producten. Ze kan ook de mogelijkheid onderzoeken de THT-datum af te schaffen voor niet-bederfelijke producten onder vermelding van de productiedatum.

Daarnaast kwam in de studie naar voren dat de 2-uursborging in de catering leidt tot verspilling. Juist verlenging van die termijn door ontheffingen leidt direct tot minder weggegooid voedsel. Het onderzoek om vrijstelling voor 2-uursborging te krijgen is duur, daarnaast is het lastig vanwege telkens wisselende recepturen. De termijn van 2 uur kan volgens cateraars omhoog. Volgens het rapport zou dit centraal met de NVWA moeten worden geregeld en niet door (duur) onderzoek per bedrijf.

Het rapport is eind november 2011 aan het Ministerie van ELI aangeboden in de hoop dat het ministerie in 2012 werk zal maken van de verlaging van voedselverspilling met 20 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.