Home

Nieuws

Vertrouwen in eigen sector

Doetinchem – Ondernemers in de landbouw hebben betere verwachtingen over de eigen sector en over het eigen bedrijf dan over de gehele economie. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Agridirect in opdracht van Boerderij Vandaag.

70 procent van de boeren verwacht dat de economie dit jaar verslechtert. Over de agrarische sector is het oordeel een stuk minder negatief. Hier verwacht 40 procent een achteruitgang. Een kwart van de ondervraagden denkt dat het dit jaar zelfs beter zal gaan in de agrarische sector.

Over de eigen inkomensontwikkeling zijn boeren gemiddeld neutraal. Iets minder dan een kwart verwacht dit jaar een beter inkomen te halen dan afgelopen jaar. Eveneens een kwart verwacht het tegenovergestelde terwijl 52 procent verwacht dat het resultaat over 2012 hetzelfde zal zijn als over het afgelopen jaar.

Van de varkens- en pluimveehouders verwacht 56 procent in 2012 een beter inkomen te halen uit hun bedrijf dan in 2011. Vooral varkenshouders zijn optimistisch, gevolgd door de pluimveehouders en gemengde bedrijven.

Melkveehouders zijn over hun inkomensontwikkeling het minst optimistisch. 12 procent verwacht een verbetering, 61 procent verwacht stabilisatie. Melkveehouders hadden in 2011 een heel goed jaar ten opzichte van 2010.

Van de akkerbouwers verwacht 27 procent een beter inkomen over 2012 dan over 2011. Een groter aandeel, 31 procent, verwacht een slechter tot veel slechter jaar.

Eenderde van de ondervraagden zegt in 2012 te willen investeren. Bijna 60 procent geeft aan geen investeringsplannen te hebben. Het meest wordt geïnvesteerd in gebouwen en machines. Duurzaamheid komt op de derde plaats en daarna grond.

Melkveehouders zijn het minst bereid in 2012 te investeren. Bijna 60 procent zegt geen plannen te hebben. Varkens- en kippenhouders (respectievelijk 42 en 41 procent) willen dit jaar wel investeren. 40 procent van de varkenshouders heeft plannen om nieuwe stallen neer te zetten.

Eenderde van de akkerbouwers zegt ook te willen investeren dit jaar. Zij steken verreweg het meest van alle ondervraagde ondernemers hun geld in machines. De pluimveehouders (44 procent) willen investeren in duurzaamheid en nieuwe stallen (33 procent).

De pluimveehouders zijn verreweg het meest van plan in 2012 te investeren in duurzaamheid. Slechts 10 procent van de melkveehouders en gemengde bedrijven investeren dit jaar hierin. Zij besteden hun geld vooral aan gebouwen en machines. Een kwart van de varkenshouders zegt ook te willen investeren in duurzaamheid, maar vindt gebouwen belangrijker.

Of registreer je om te kunnen reageren.