Home

Nieuws

Treuzelen van gemeente is geen vrijbrief

Den Haag - Als een gemeente treuzelt met de afgifte van een vergunning en weet van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, geeft dat geen recht op een vergunning.

Dat stelt de Raad van State in een zaak die een veehouder uit de Gelderse gemeente Heusden had aangespannen. De veehouder kreeg in november 1997 een tijdelijke vergunning voor een bedrijf met rundvee en vleesvarkens. In 1997 was al vastgelegd dat de ondernemer binnen twee jaar een emissiereductieplan moest opstellen.

De ondernemer vond dat hij er van mocht uitgaan dat de vergunning zou worden verstrekt, die hij in 2002 aanvroeg. Hij voerde daarbij aan dat er een lange periode lag tussen het indienen van de aanvraag van een revisievergunning in 2002 en het besluit daarover in 2010. Bovendien heeft hij met medeweten van de gemeente zijn bedrijf steeds voortgezet. Voor de Raad van State is dat echter geen reden om de vergunning toe te kennen. Het beroep dat de ondernemer instelde tegen het besluit van de gemeente is dan ook verworpen.

Of registreer je om te kunnen reageren.