Home

Nieuws 1 reactie

Topsector Agro & Food: 195 miljoen

Den Haag – De topsector Agro & Food start met een kapitaal van 195 miljoen euro. De topsector wil zich de komende jaren richten op toegevoegde waarde, gezondheid en duurzaamheid. Dat blijkt uit het voorlopige innovatiecontract dat overheid en bedrijfsleven willen sluiten.

De negen topsectoren die door minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw (ELI) vorig jaar zijn aangewezen hebben inmiddels allemaal een voorlopig innovatiecontract opgesteld. In deze contracten staat op welke thema’s de sectoren zich willen richten. Het uitgangspunt van de topsectorenaanpak is een goede wisselwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid.

In het innovatiecontract voor de topsector Agro & Food staat dat door publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS-en) wordt ingezet op duurzame veehouderij, opwaardering van reststromen en mest, biobased economy en markt- en keteninnovaties. Ook wordt er ingezet op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak van voedsel. Van de beschikbare 195 miljoen euro wordt 119 miljoen door de overheid gefinancierd.

De topsector Tuinbouw start met 355 miljoen euro, waarvan 152 miljoen door de overheid gefinancierd wordt. Een van de speerpunten is een expertisecentrum voor specialty crops ontwikkelen om toelatingen voor bestrijdingsmiddelen te versnellen.

In totaal is het bedrijfsleven bereid ruim 1,5 miljard euro te investeren in de negen topsectoren. ”De komende twee maanden wordt meer duidelijk over de overheidsbijdrage aan de innovatiecontracten”,

Eén reactie

  • no-profile-image

    koerkamp

    'Een van de speerpunten is een expertisecentrum voor specialty crops ontwikkelen om toelatingen voor bestrijdingsmiddelen te versnellen.'

    Gewasbeschermingsmiddelen AUB geen bestrijdingsmiddelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.