Home

Nieuws 386 x bekeken

'Relatie tussen consument en producent moet hersteld worden'

Utrecht – De Wetenschappelijke Raad voor integrale duurzame landbouw en voeding (RIDL&V) vindt dat de voedselproductie is losgemaakt uit zijn ecologische en sociale context.

”Daardoor zijn vitale relaties en interacties verloren gegaan”, zegt de Raad. Zo is in de landbouw de relatie tussen de consument en producent goeddeels verloren gegaan. Veel voedsel is voor de consument anoniem, aldus de Raad onder leiding van voorzitter Edith Lammerts van Bueren.

Volgens de Raad is er behoefte aan een integrale aanpak op het gebied van sociale en ecologische duurzaamheid in alle schakels van de keten, bij zowel de landbouw als de voedingsindustrie. ”Voedsel moet weer een zichtbare verbinding krijgen met de sociale en ecologische context”, vindt de Raad.

De denktank vindt bovendien dat de industrialisatie van de landbouw en de voedselproductie moet veranderen in een productiewijze waarbij meer gebruik wordt gemaakt van de natuur en biologische processen. De landbouw moet duurzamer en het voedsel moet gezonder, dit kan door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van biodiversiteit en wisselteelten in plaats van specialisatie.
De wetenschappelijke Raad heeft een onderzoeksagenda opgesteld om kennis te vergaren om hiermee de ontwikkeling naar een duurzamere landbouw te stimuleren.

De Raad bestaat uit elf deskundigen uit de landbouw-, voedsel- en milieuhoek. Ze heeft zichzelf in 2010 opgericht en vormt een denktank die gevraag en ongevraagd advies geeft op het gebied van duurzame landbouw en voeding.

Of registreer je om te kunnen reageren.