Home

Nieuws 2 reacties

Provincie mag mestinjectie niet toestaan in natuur

Den Haag – De provincie Noord-Holland had moeten optreden tegen het uitrijden en injecteren van drijfmest in het natuurgebied Eilandspolder bij Schermer. Dat heeft de Raad van State uitgesproken.

De stichting Open Polders verzet zich al jarenlang tegen het uitrijden van mest in het natuurgebied.
De stichting heeft jarenlang geprobeerd de provincie te laten optreden tegen de betrokken veehouder. Pas eind vorig jaar liet de provincie blijken dat zij geen steun kreeg in de opvatting dat het uitrijden en injecteren van mest behoort tot de gewone agrarische activiteiten, die onder de Natuurbeschermingswet vallen. Het uitrijden van ruige stalmest is in principe wel toegestaan.

De Raad van State heeft woensdag uitgesproken dat de provincie opnieuw een besluit moet nemen over het verzoek om tegen het uitrijden van mest op te treden. Er zijn, zegt de rechter, geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan het college mag weigeren tegen de activiteit op te treden.

Laatste reacties

  • koestal

    geen mest ,dan komen er ook geen kieviten

  • alco1

    @koestal. Als er geen kieviten zijn, wat moeten die ooievaars dan vreten?

Of registreer je om te kunnen reageren.