Home

Nieuws

Partij voor de Dieren overweegt initiatiefwet megastallen

Den  Haag – De Partij voor de Dieren overweegt een initiatiefwet in te dienen voor een maximale omvang voor veehouderijbedrijven.

Esther Ouwehand van de partij wil eerste een motie afwachten waarin zij vraagt om de voorziening waar het ministerie aan werkt om de omvang van veebedrijven te beperken ook uit te voeren.

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw heeft aangekondigd met een voorziening te komen, maar dat hij het in gebruik nemen van deze voorziening wil laten afhangen van het rapport van de Gezondheidsraad. Deze raad doet onderzoek naar de gevolgen van grootschalige veehouderij voor de volksgezondheid. De resultaten hiervan worden deze zomer verwacht.

”Wij vinden dat een voorziening voor het beperken van stallen ook in gebruik moet worden genomen. Nederland wil geen megastallen, dat is duidelijk. Dan moeten we daar ook naar handelen”, vindt Ouwehand. Ze vreest dat de werkwijze die Bleker nu kiest juridisch niet houdbaar is. ”Hij wil de ontwikkeling van megastallen pas stoppen als blijkt dat er een trend gaande is. Wanneer is er juridisch gezien sprake van een trend, is dat bij vijf bedrijven of bij tien bedrijven? Wanneer trek je dan de grens?”

Als deze motie het niet haalt, wil PvdD een initiatiefwet maken over de maximale omvang van stallen. Ze zal hierbij uitgaan van de omvang van veebedrijven die Alterra gebruikt. Het gaat dan om stallen op één locatie met minstens 250 melkkoeien, 7.500 vleesvarkens of 120.000 leghennen. ”Liever zouden we de grens natuurlijk lager leggen, maar we moeten ook kijken naar het draagvlak. Voor deze normen is binnen de kamer een meerderheid”, aldus Ouwehand.

Vast staat dat PvdD, PvdA, SP en Groenlinks voor een verbod op megastallen is. PVV neigt ook naar een verbod, maar PVV-kamerlid Dion Graus wilde nog geen harde toezeggingen doen. ”Ik wil eerst de visie van de gezondheidsraad afwachten en exact weten wat precies een megastal is.”

Of registreer je om te kunnen reageren.