Home

Nieuws 555 x bekeken

Nederland voorstander toelating veredelingstechnieken als er geen verhoogd risico is

Den Haag - Een veredelingstechniek kan worden vrijgesteld van de vergunningplicht als producten van de nieuwe techniek geen grotere riscio’s vormen dan vergelijkbare producten van ‘klassieke’ veredeling.

Dat is het standpunt dat Nederland heeft in de Europese discussie over toestaan van alternatieve veredelingstechnieken, zoals cisgenese. Nederland zal per techniek bepalen of het wordt toegelaten, op basis van adviezen en constateringen van de Europese voedselveiligheidsorganisatie Efsa en het Joint Research Centre (JRC).

Het ministerie van landbouw voorziet dat gebruik van de nieuwe veredelingstechnieken een bijdrage kan leveren aan voedselzekerheid en verdere verduurzaming van de landbouw. Verder is het van belang dat deze technieken ook door bedrijven kunnen worden toegepast om zo concurrentiekracht te behouden en te versterken, schrijft staatssecretaris Henk Bleker van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

De Europese Commissie onderzoekt de status van nieuwe technieken ten opzichte van de wetgeving over genetische modificatie. Efsa onderzoekt tevens wat de gevolgen van de technieken zijn voor mens, dier en milieu. Later dit jaar zal de EU een standpunt innemen over de nieuwe technieken.
De Tweede Kamer pleit voor een vereenvoudigd toelatingsregime of een vrijstelling onder de huidige regelgeving te bevorderen. Een motie hierover van CDA en VVD werd vorig jaar aangenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.