Home

Nieuws 254 x bekeken 1 reactie

NVWA gaat digitaal toezichthouden op slacht Vion

Den Haag/Eindhoven – Vion Boxtel gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een halfjaar lang automatisch en digitaal informeren over zaken als hygiëne en voedselveiligheid. Als deze proef goed verloopt, wordt deze werkwijze ingevoerd bij heel Vion in Nederland en uitgebreid naar andere slachterijen.

Dit hebben de NVWA en de vleessector afgesproken. De proef is onderdeel van een convenant met afspraken over vernieuwing van het toezicht op slachterijen.

e proef past bij het streven van de NVWA om de kwaliteit en doelmatigheid van het toezicht verder te verbeteren en de zogenoemde toezichtslast voor de ondernemers te verminderen. De nieuwe werkwijze maakt het voor de NVWA ook mogelijk om op menskracht te besparen.

De vernieuwing van het toezicht heeft volgens de NVWA vooral betrekking op het intensiever borgen van voedselveiligheid in de slachterij. De toezichthouder ontwikkelde hiervoor de afgelopen jaren protocollen om hygiëne en voedselveiligheid in het slachtproces nauwkeurig te meten aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde gegevens.

De proef in Boxtel moet uitwijzen welke onderdelen van het huidige toezicht kunnen worden vervangen door digitaal toezicht. De bestaande keuringen en het toezicht door de NVWA op diergezondheid en dierenwelzijn blijft onveranderd.

Eén reactie

  • no-profile-image

    In vertrouwelijk rapport van ministerie van volkshuisvesting en Dienst Nationale Recherche wordt juist melding gemaakt meer arbeidskrachten nodig te hebben. Dit om de duistere praktijken meer boven water te krijgen. Letterlijk wordt in rapport melding gemaakt dat de opbrengsten uit de illigale handelingen weer worden geinvesteerd en derhalve een geldelijke doorwerking hebben in de bovenwereld. Ook ambtenaren van NVWA zijn hier een factor in. Er verdwijnen maar teveel uitslagen inzake voedselveiligheidonderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.