Home

Nieuws 405 x bekeken

NVM: agrarische vastgoedmarkt stagneert door rijksbeleid

Nieuwegein – De landelijke vastgoedmarkt zal een dalende tendens blijven vertonen, omdat prijzen van agrarisch vastgoed onder druk zullen blijven staan.

Dat stelt de voorzitter van NVM Agrarisch en Landelijk Vastgoed (NVM A&LV) Arjan van der Waaij dinsdag tijdens de presentatie van de jaarcijfers. ”De ontwikkelingen in de agrarische sector van Nederland zijn voor een groot deel afhankelijk van het Europese agrarische beleid en de economische ontwikkeling.”

Duidelijkheid over aankoop van natuurgebieden, ammoniakemissierechten en Natuurbeschermingswetvergunningen (NB-vergunningen) zou de agrarische vastgoedmarkt enigszins kunnen doen aantrekken.

Van der Waaij: ”Hierdoor zijn boeren óf meer bereid te investeren en uit te breiden, óf gaan zij overwegen zich elders te vestigen. Zekerheid vanuit de overheid is de basis om de investeringen en marktbewegingen weer op gang te krijgen.

NVM A&LV verwacht voor dit jaar een met 2011 redelijk vergelijkbare en matige markt. ”Naar verwachting is er een toename van het aantal te koop staande bedrijven in met name de intensieve veehouderij en een stijgende vraag naar grond van met name melkveehouders. Gebouwen worden moeilijker verkoopbaar. Ook de belangstelling voor complete bedrijven neemt af.”

Het aantal boerderijwoningen dat te koop kwam te staan in 2011 is hoog. Daalde de landelijke huizenmarkt met gemiddeld 5 procent, de waarde van een plattelandswoning gedaalde met 8 procent. Dit komt onder meer omdat de trek van burgers naar het platteland afneemt.

Of registreer je om te kunnen reageren.