Home

Nieuws

Ministerie verandert zandkaart en stuurt boete aan boer

Den Haag – Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie mag er niet zomaar vanuit gaan dat veehouders ervan op de hoogte zijn dat de zandkaarten bij de mestregels zijn veranderd.

Dat blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Een veehouder spande een zaak aan tegen het ministerie, omdat hij was gekort op zijn toeslagrecht. Reden voor de korting was een overtreding van de regels voor het uitrijden van mest op zandgrond. De boer kreeg een strafkorting opgelegd van 5 procent.

Bij de behandeling van de beroepszaak bleek dat het ministerie op de grondsoortenkaarten bij de Meststoffenwet in 2006 aanpassingen heeft aangebracht, waarbij in het geval van deze veehouder veengrond was veranderd in zandgrond.

De veehouder wist niet beter – op basis van een kaart uit 2002 die het ministerie hem had toegestuurd – dat hij op veengrond boert. Hij zegt dat grondonderzoek ten behoeve van de bemesting ook aantoont dat het gaat om een dikke veenlaag met een toplaagje zandgrond.

Het College zegt in zijn uitspraak dat het ministerie de betrokken veehouder op de hoogte had moeten stellen van de verandering van de grondsoort. Nu dit niet is gebeurd, mag er van de rechter geen korting worden toegepast op het toeslagrecht.

Of registreer je om te kunnen reageren.