Home

Nieuws

Midden in onderhandelingen viert EU 50 jaar GLB

Brussel - De Europese Commissie geeft maandag het startsein voor een grootscheepse viering van het vijftigjarige bestaan van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Volgens landbouwcommissaris Dacian Ciolos is het evenement vooral van belang om de evolutie van het GLB onder de aandacht te brengen. Daar waar het beleid in de beginjaren voedselproductie als eerste prioriteit had, spelen nu ook het tegengaan van klimaatverandering en het zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen een belangrijke rol.

De aftrap van CAP50, zoals de campagne officieel heet (naar Common Agricultural Policy), in Brussel wordt de komende maanden gevolgd door nationale vieringen door de zes oprichters van de Europese Unie. In de Beneluxlanden is dat waarschijnlijk op 4 april. Het is nog niet bekend of en welke activiteiten Nederland zal houden.

Het GLB werd in verschillende stappen in de loop van 1962 van kracht. In de decennia daarna onderging het vele gedaanteverwisselingen, waarvan enkele zeer ingrijpend. Zo volgde in 1984 de invoering van de melkquotering om de productie beter in overeenstemming te brengen met de vraag. De zogeheten Mac Sharry-hervorming acht jaar later vormde het begin van de directe steun aan boeren. Vanaf 2003 zijn deze toeslagen grotendeels losgekoppeld van de productie.

Over een kleine twee jaar heeft opnieuw een stelselwijziging plaats; de 27 lidstaten van de Europese Unie bevinden zich nu midden in de onderhandelingen over het nieuwe GLB. Als het aan Ciolos ligt gaan boeren een grotere rol spelen in het onderhoud van natuur en landschap. Veel lidstaten zien zijn voorstellen hiertoe echter niet zitten. Hetzelfde geldt voor de gedeeltelijke herintroductie van gekoppelde steun. Eerder werd wel al overeenstemming bereikt over de afschaffing van het melkquotum in 2015.

Of registreer je om te kunnen reageren.