Home

Nieuws 262 x bekeken

Lagere vertegenwoordiging dragende organisaties PT

Den Haag – De dragende organisaties in het Productschap Tuinbouw vertegenwoordigen voldoende bedrijven, blijkt uit onderzoek van de Sociaal Economische Raad (SER).

Een deels nieuwe berekeningswijze levert wel lagere organisatiegraden op voor een aantal deelsectoren, blijkt uit het rapport ’Beoordeling representativiteit Productschap Tuinbouw’.

Grofweg ligt de eis voor organisatiegraad voor dragende organisaties in productschappen op 55 procent. Alle deelsectoren voldoen daaraan, maar voor sectoren als groente- en fruitverwerking en detailhandel vertegenwoordigen de organisaties (Vigef, CBL en ADN) minder bedrijven dan bij de laatste meting. Zo heeft Vigef 64 procent van de omzet van de bedrijven in de branche als lid, dat was in het laatste rapport uit 2009 circa 87 procent. Volgens een Vigef-woordvoerder komt dat door het uitstappen van vruchtsappenproducenten. ”Die waren ook lid van de organisatie voor frisdrankfabrikanten. Daar hebben ze voor gekozen.”

Bij detailhandel keek de SER in dit onderzoek niet uitsluitend naar supermarkten, maar ook speciaalzaken. Daardoor zakte de gemiddelde organisatiegraad voor detailhandelsomzet van 87 naar 64 procent.

LTO vertegenwoordigt 61 procent van de groenten- en fruittelers, blijkt uit het onderzoek. Dat is 41 procent de sierteelt. Deze cijfers zijn niet vergelijkbaar met vier jaar geleden.

Voor bloemkwekerijproducten daalden de organisatiegraden bij groothandel en detailhandel van 63 naar 59 procent (groothandel) en van 85 naar 64 procent voor detailhandel. Circa 23 procent van het aantal ondernemers in de groothandel in bloemkwekerijproducten is aangesloten bij de dragende PT-organisatie VGB, blijkt uit het onderzoek van de SER. Ook bij hoveniers is een daling zichtbaar, bij bollen en boomkwekerijproducten blijft de organisatiegraad relatief hoog.

Het PT is tevreden met de uitkomst van het SER-onderzoek. ”De Toetsingskamer van de SER concludeert dat de organisaties die het PT besturen voldoen aan de criteria voor representativiteit. Bij besluitvorming bij het PT is daarmee de inbreng van de diverse geledingen in de tuinbouw voldoende geborgd”, stelt een woordvoerder.

Of registreer je om te kunnen reageren.