Home

Nieuws

LTO boos over 'dreigbrief' provincie Utrecht

Zwolle – LTO Noord vraagt provincie Utrecht om veehouders opnieuw te informeren over stikstof en beschermde gebieden. De eerder door de provincie verzonden brief was bijzonder onduidelijk en onnodig dreigend van toon.

LTO Noord Utrecht neemt het initiatief om bij haar afdelingen de informatiebehoefte te inventariseren.

LTO Noord Utrecht meldt in een brief aan gedeputeerde De Vries van Milieu dat boeren zich bijzonder gestoord hebben aan de brief die de provincie aan de Utrechtse veehouders heeft verzonden.

De brief van de provincie was bedoeld als oproep aan veehouders om hun bedrijfsgegevens te controleren en eventueel correcties door te geven. In de brief meldt de provincie dat zij toezicht gaat houden op de Provinciale Verordening veehouderij en stikstof rond de voor ammoniak beschermde gebieden. Het provinciale beleid in de Verordening is er nu juist op gericht om de veehouders ontwikkelingsruimte te bieden, naast ruimte voor natuurontwikkeling. Maar daarover rept de provincie niet.

Integendeel, de provincie somt op waarmee allemaal gedreigd wordt, als bij controle blijkt dat de veehouder niet aan alle vereisten voldoet. LTO gaat bij de afdelingen in Utrecht inventariseren of er behoefte is aan extra informatiebijeenkomsten. De provincie zal dan worden gevraagd om zich daarvoor in te zetten.Of registreer je om te kunnen reageren.