Home

Nieuws

LTO : breng potentiële risicogebieden in kaart

Groningen – LTO Nederland wil werken aan een overzicht van mogelijke risico’s voor de veehouderij in laaggelegen gebieden.

LTO Nederland neemt dat idee van regionaal voorzitter Hilbrand Sinnema van LTO Noord-Groningen over, zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland.

LTO wil een inventarisatie maken van veebedrijven van wie het vee vlak achter een kwetsbare dijk graast. Ook wil de belangenorganisatie in kaart brengen waar geëvacueerd vee eventueel kan worden opgevangen.

”Ik heb ongelofelijk veel bewondering voor hoe snel en geordend de lokale organisatie het proces heeft begeleid”, aldus Maat. ”Het is echter zinvol voor de toekomst, als de calamiteiten mogelijk zelfs groter zijn, draaiboeken te maken.”

Voorzitter Hilbrand Sinnema van LTO Noord-Groningen heeft als provinciaal een coördinerende rol gespeeld bij de evacuatie van bedrijven langs het Eemskanaal in Groningen. Uiteindelijk zijn twaalf bedrijven daadwerkelijk geëvacueerd met in totaal ongeveer 2.200 stuks vee.

”Zes bedrijven stonden op de nominatie om ook te evacueren, maar dat ging niet door omdat op een gegeven moment het sein veilig werd gegeven.” Sinnema zegt dat de evacuatie door de samenwerking tussen boeren en transporteurs goed is verlopen. De Dienst Landelijk Gebied kon een aantal leegstaande bedrijven beschikbaar stellen. ”Daar hoefde bij wijze van spreken alleen het licht maar te worden aangedaan.”

De regionaal voorzitter zegt dat hij tijdens oefeningen en eerdere crisissituaties geleerd heeft dat het zaak is om als bestuurder vooral kalm te blijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.