Home

Nieuws

Krouwel: productschapsbestuur heeft ook iets te zeggen

Zoetermeer - Ook de productschapsbesturen hebben nog iets te zeggen over het al of niet doorgaan van de productschappen.

Dat zei Bart Jan Krouwel, voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE), tijdens de gecombineerde nieuwjaarsbijeenkomst van het Productschap Vee en Vlees (PVV) en het PPE. Volgens Krouwel kan de situatie ontstaan dat een productschapsbestuur zelf besluit de stekker eruit te trekken. Dat zou kunnen als een productschap nieuwe stijl een veel te beperkt takenpakket krijgt.

”Het kan niet zo zijn dat het productschap nieuwe stijl alleen maar medebewindstaken kan uitvoeren waarvoor de achterban dan ook nog moet betalen. Het bestuur kan dan besluiten om het schap op te heffen en de taken terug te leggen bij de overheid. Er kan dan een hele vreemde situatie ontstaan”, aldus Krouwel, die verder zei zich zeer te ergeren aan de grote verdeeldheid in standpunten en gebrek aan kennis over de productschappen tussen partijen in de Tweede Kamer, maar ook de meningsverschillen binnen sommige partijen.

Steven Lak, voorzitter van het Productschap Vee en Vlees (PVV), onlangs benoemd tot voorzitter van het college van productschapsvoorzitters, zei dat de lobby van de productschappen er op gericht is het oorspronkelijke kabinetsvoorstel over de productschappen in stand te houden. Het kabinetsvoorstel gaat er van uit dat de productschappen zich richten op medebewindstaken en een aantal andere taken, waarbij het kabinet uit wil gaan van het principe van nee tenzij. Zaken als productpromotie en kwaliteitssystemen gaan uit het takenpakket.

Lak wees er op dat de productschappen zich op het ogenblik in een zeer moeilijke situatie bevinden. ”Vergelijk het met het bedrijfsleven. Het is alsof je directie de zaak in de etalage heeft gezet, zonder dat duidelijk is wat er precies gaat gebeuren. Het werkt verlammend en demotiverend.” Ook hebben de productschappen problemen om lange termijnprojecten die een meerjarenfinanciering behoeven opgestart te krijgen. Volgens Lak zal de regering in het eerste kwartaal met een standpunt over de productschappen komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.