Home

Nieuws

Knapen: naar 254 miljoen jaarlijks voor water

Den Haag/Delft - De totale uitgaven van Nederland voor het water in de wereld gaan in de periode tot en met 2015 omhoog naar 254 miljoen euro per jaar. Dat is 98 miljoen jaarlijks meer dan nu. Landbouw krijgt een belangrijk aandeel in de plannen.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Er moet in de eerste plaats worden gekeken naar doelmatiger watergebruik, vooral in de landbouw, naar verbeteringen in het stroomgebiedbeheer en naar de veiligheid van delta’s en kustgebieden. De kennis over water moet worden vergroot. Bovendien moet de toegang tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen nog altijd flink worden vergroot.

Nog steeds sterven dagelijks meer dan 5.000 mensen, onder wie vooral kinderen, door tekort aan schoon drinkwater en fatsoenlijk sanitair. In 2050 zijn er zo’n 9 miljard mensen op de aardbol, dus de vraag zal alleen nog maar stijgen. In 2025 zal twee derde van de mensen zich al bevinden in gebieden met waterschaarste.

Ontwikkelingssamenwerking kan volgens Knapen geen overheidsmonopolie zijn, zeker niet op het gebied van water. Publiek-private partnerschappen moeten helpen: de komende vijf jaar wordt uit genoemde gelden 150 miljoen euro in totaal beschikbaar gesteld voor waterprojecten van bedrijven, kennisinstellingen en ontwikkelingsorganisaties samen.

Knapen presenteert zijn plannen maandag bij kennisinstituut Deltares in Delft. Aansluitend gaat hij naar Ghana en Benin om een aantal waterprogramma’s te bezoeken. Hij zal bekijken hoe met Nederlandse kennis resultaten worden geboekt voor drinkwatervoorziening in sloppenwijken, effectief watergebruik in de landbouw en integraal waterbeheer tegen onder meer erosie en vervuiling. Met vertegenwoordigers van nationale en lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven zal de Knapen spreken over de stappen die nodig zijn om de zelfredzaamheid van Ghana en Benin op het gebied van water te vergroten.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.