Home

Nieuws

Hogescholen richten zich op groene grondstoffen

Wageningen - Vier agrarische hogescholen en Wageningen Universiteit gaan meer aandacht besteden aan kennis over groene grondstoffen.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie trekt 5 miljoen euro uit voor de verbetering van onderwijs op het gebied van de zogenoemde biobased economy. Daarbij gaat het onder meer om de productie en verwerking van energiegewassen, maar ook om de productie van hoogwaardige producten en bulkchemicaliën die in plaats kunnen komen van grondstoffen uit fossiele brandstoffen.

De landbouwhogescholen HAS Den Bosch, CAH Dronten, InHolland Delft en Van Hall Larenstein Leeuwarden hebben samen met de universiteit in Wageningen het Centre for Biobased Economy opgezet. Het centrum moet met de kennis uit onderzoek onderwijsprogramma’s helpen opzetten, zowel gericht op studenten en promovendi, als op innovatieve ondernemers die kennis willen vergaren.

Bedrijven kunnen met vouchers (een soort tegoedbonnen) kennis inkopen op het gebied van verwerking van reststormen, mestvergisting, raffinage van gras, kweken van algen of de ontwikkeling van producten.

Of registreer je om te kunnen reageren.