Home

Nieuws

Hoge waterstand langs Noordzeekust

Den Haag – Door de zuidwesterstorm worden hoge waterstanden verwacht langs de Hollandse kust. Rijkswaterstaat houdt de waterstanden langs de kust nauwlettend in de gaten. Medewerkers van het Waterschap Hollandse Delta voeren extra controles uit op de dijken op de Zuid-Hollandse eilanden.

De gemeente Dordrecht deelt zandzakken uit zodat burgers hun woning kunnen beschermen tegen het hoge water. De verwachting is dat de kades in Dordrecht onder komen te staan. Ook in laaggelegen delen van Maassluis, Vlaardingen, Rotterdam, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Papendrecht worden problemen met hoog water verwacht.

Rijkswaterstaat heeft waarschuwingen uitgegeven voor hoogwater voor de sectoren West-Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. De hoge waterstanden komen gemiddeld een tot twee keer per jaar voor.

Ondanks het onstuimige weer denkt Rijkswaterstaat niet dat de Maeslantkering gesloten hoeft te worden. De Hollandsche IJsselkering tussen Cappelle aan den IJssel en Krimpen is wel gesloten.
Door het hoge water zijn enkele polders in de Biesbosch onder komen te staan. De hoge waterstand is vergelijkbaar met 1995, zegt boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer. Hij meldt dat veel dieren van slag zijn en dat het hoge water wild fataal dreigt te worden. Staatsbosbeheer voert donderdag tellingen uit om een inschatting te maken van de schade aan de wildstand door het hoge water.

Het Waterschap Hollandse Delta houdt de dijken van de Hoeksche Waard, grenzend aan het Hollandsdiep scherp in de gaten.

Het Zeeuwse Waterschap Scheldestromen stelde korte tijd dijkbewaking in voor de dijken rondom de Oosterschelde. Direct na de vloed werd de dijkbewaking weer opgeheven. Voor de Westerschelde was het niet nodig om dijkbewaking in te stellen. De Oosterscheldekering wordt niet gesloten.

In het gebied van Hoogheemraadschap Delfland, waaronder het Westland, worden geen problemen verwacht. ”Woensdag heeft Delfland uit voorzorg het waterpeil in de sloten en vaarten verlaagd om de hoeveelheid regenwater die vannacht is gevallen goed op te kunnen vangen en af te voeren naar de Noordzee en de Nieuwe Waterweg. Ook dit heeft niet voor problemen gezorgd in ons gebied”, aldus het Hoogheemraadschap.

In Noord-Holland kampt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met hoog water op het IJsselmeer, waardoor er niet gespuid kan worden op het IJsselmeer en in het Markermeer. Hierdoor dreigen kades in Enkhuizen onder te lopen. Het Hoogheemraadschap probeert via andere gemalen zoveel mogelijk water direct op de Waddenzee te lozen. De waterberging Braakpolder en Bassingerhorn zijn volgelopen. Bij Kampen is de balgstuw in gebruik genomen om te voorkomen dat het water vanuit het IJsselmeer verder landindwaarts gaat.

De waterstand in de grote rivieren is in een paar weken tijd veranderd van extreem laag tot zeer hoog. Er is volgens het Infocentrum Binnenwateren nog geen sprake van alarmerend hoogwater, maar de uiterwaarden en diverse kades zijn wel ondergelopen. Waterschap Rivierenland zorgt voor permanente dijkbewaking in het westelijk rivierenland. In Tiel, Arnhem en Nijmegen zijn de kades afgesloten. De waterschappen waarschuwen vooral voor de snelheid waarmee het water stijgt.
Waterschap De Stichtse Rijnlanden heeft veehouders gevraagd vee uit de uiterwaarden te halen.

Of registreer je om te kunnen reageren.