Home

Nieuws

Handel in agroderivaten aan Eurex neemt toe

Frankfurt am Main - De internationale handel in derivaten op de markten voor agrarische grondstoffen aan de termijnbeurs Eurex in Frankfurt am Main is afgelopen jaar verder toegenomen.

In 2011 werden volgens de statistieken van dit beursbedrijf ruim 55.702 contracten omgezet. Dat waren er een kleine 3.550 meer dan in het jaar daarvoor en komt neer op een plus van 7 procent.
Een andere indicatie dat de belangstelling voor de agroderivatenhandel in de lift zit is volgens Eurex dat de open interest vorig jaar een nieuwe piek bereikte met 7.500 contracten. De open interest geeft aan hoe groot de toekomstige handelsactiviteit zal zijn.

De termijnhandel met aardappels blijft veruit de belangrijkste tak met vorig jaar krap 53.000 contracten. In de zeer terughoudend begonnen en relatief bescheiden zuiveltermijnhandel kwamen in 2011 ruim 500 contracten tot stand met een nominaal volume van 2.500 ton. Eurex houdt daarmee haar positie als de momenteel leidende beurs in deze sector vooralsnog vast, zo claimt het bedrijf zelf. Bij de zuivelderivaten kunnen termijncontracten worden gesloten voor boter en mageremelkpoeder. De handel in zuivelfutures startte in mei 2010.

In de overige agrotermijnhandel gaat het om Europese verwerkingsaardappels, aardappels voor de Britse markt (London potatoes), vleesvarkens en biggen. Deze termijnhandel vond tot midden 2009 plaats aan de toenmalige beurs in Hannover.

De wereldwijde agrotermijnhandel, niet alleen aan de Eurex, kwam in 2009 en 2010 in de media in opspraak door de sterke prijsstijgingen. De schuld daarvoor werd vaak gelegd bij het feit dat ook financiële speculanten er zich mee bezig gingen houden. Desondanks wordt een sterkere betrokkenheid van met name de individuele agrariër bij de termijnhandel door bijvoorbeeld boerenfederatie Deutscher Bauernverband (DBV) sterk bepleit, en wel juist met het oog op de beperking van de prijsrisico’s.

De agroderivaten zijn afgezet tegen de totale termijnhandel aan de Eurex, niettemin nog steeds een klein segment. De Eurex zette vorig jaar in alle segmenten bij elkaar namelijk 2,8 miljard contracten om. Dat betekent een dagelijks gemiddelde van 11,1 miljoen stuks.

Of registreer je om te kunnen reageren.