Home

Nieuws 588 x bekeken

Geen draagvlak voor richting samenwerking groente

Den Haag - Glasgroentepartijen kunnen moeilijk overeenstemming bereiken over een samenwerkingsvorm. Dat is onverantwoord, stelt de stichting STAP.

Het platform van telers wil in 2012 een doorbraak realiseren met fusie, bundeling of andere samenwerking. Donderdag gaf voorzitter Jan Zegwaard inzicht in de eerste gesprekken. Waar hij ook positieve zaken belichtte, was de grondtoon kritisch. “Het proces bij alle ketenpartijen is te taai. Daar moeten we dit jaar definitief doorheen breken om tot structurele samenwerking te kunnen komen. We moeten in de hoogste versnelling naar bundeling en samenwerking in de glasgroenteafzet. Met het huidige tempo gaan we als Nederlandse groentesector in 2012 weer verder in de min met ons rendement.”

Zegwaard gaf een compliment aan telersverenigingen, afzetorganisaties en grootwinkelbedrijven over hun inzet bij samenwerkingsgesprekken. “In die gesprekken zien we droomcombinaties ontstaan. STAP zal in het komende jaar op een actieve en positieve manier bijdragen aan de realisatie hiervan. Want de noodzaak van bundeling van telersverenigingen en afzetorganisaties ziet iedereen, maar de manier waarop is de vraag.”

In oktober benoemde Stap vier speerpunten: ontwikkeling van marktkennis en -visie bij telers, samenvoeging van afzetorganisaties, horizontale bundeling en de oprichting van een landelijk platform STAP. Tijdens de nieuwjaarpresentatie werd ook de nieuwe huisstijl en website gepresenteerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.