Home

Nieuws

Eerste Gronings vee arriveert in Friese opvangstal

Buitenpost – Rond 14.30 uur vrijdagmiddag arriveert het eerste vee dat geëvacueerd is vanuit het door hoogwater bedreigde gebied rond het Groningse Woltersum. Het gaat om 450 stuks vee, inclusief jongvee.

De dieren worden onder gebracht in een leegstaande stal in het Friese Buitenpost. De provincie Friesland en Dienst Landelijk Gebied (DLG) hebben de stal aangeboden en gereed gemaakt voor de koeien. Simon de Jong, beheerder bij de noordelijke provincie: ”We hebben nog vier stallen over die gereed kunnen worden gemaakt voor opvang.”

Opgekochte stal
De Jong is met een ploeg medewerkers de hele ochtend al bezig om de stal in orde te maken. Het is een carousselstal die enkele weken geleden door de provincie is opgekocht. ”We zijn druk met het opnieuw aansluiten van het water, gereedmaken van de melkinstallatie en voer te laten komen. Vanavond moeten de koeien immers weer gemolken kunnen worden en te vreten krijgen.”

Provincie Friesland heeft melkveehouders in Woltersum en omgeving leegstaande boerderijen aangeboden. Daarin kunnen zij een deel van de 2.000 koeien en honderden schapen onderbrengen die worden geëvacueerd vanwege de dreigende dijkdoorbraak bij het Eemskanaal.

Stalruimte aangeboden
130 veehouders hebben stalruimte aangeboden om koeien en schapen in en rond het Groningse Woltersum tijdelijk onderdak te geven. Dat heeft LTO Noord vrijdagmiddag gemeld. LTO Noord had eerder op de dag een dringende oproep gedaan aan boeren in Groningen en omliggende provincies om stalruimte beschikbaar te stellen.

De aanbiedingen komen uit alle delen van het land tot aan Noord-Brabant toe, maar de meeste uit Groningen. Volgens LTO Noord zijn er voor het plaatsen van kleine koppels dieren nu genoeg mogelijkheden. Er is vooral nog behoefte aan grotere stalruimtes voor meer dan 100 dieren die niet al te ver weg liggen.

21-dagenregeling
Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) zal een ontheffing op de zogeheten 21-dagenregeling verlenen om de evacuatie en latere terugkeer van het vee soepeler te laten verlopen. Herkauwers mogen (om verspreiding van dierziekten tegen te gaan) alleen worden vervoerd als ze de afgelopen 21 dagen onafgebroken op één locatie hebben gestaan. Dat geldt in dit geval niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.