Home

Nieuws

EU wil export uit ontwikkelingslanden ondersteunen

Brussel - De Europese Commissie wil ontwikkelingslanden meer ruimte geven om landbouwproducten af te zetten in Europa.

Door handels- en ontwikkelingsinstrumenten op elkaar af te stemmen wil de EU de handelscapaciteit van de ontwikkelingslanden versterken. De Europese Commissie ziet handel als een van de cruciale factoren om ontwikkeling te bevorderen. De EU wil hierbij onderscheid maken tussen ontwikkelingslanden, zodat de armste landen de meeste hulp krijgen. Aan de hand hiervan kan er ook meer op maat gesneden handels- en ontwikkelingsbeleid worden gevoerd, vindt de Commissie. Het gaat dan niet zozeer om het verlagen van de invoertarieven, maar ook om verbetering van het bedrijfsklimaat. De EU wil vooral de aller armste landen helpen de capaciteit te versterken en de economieën aan te passen, zodat ze een rol kunnen spelen in de regionale en wereldeconomie.

“De wereldwijde handelstarieven zijn nog nooit zo laag geweest en de arme landen hebben al toegang tot de Europese markt, onder zeer gunstige voorwaarden. Wat een verschil zal maken zijn niet-tarifaire kwesties zoals normen, diensten, intellectuele-eigendomsrechten, overheidsopdrachten, infrastructuur en verpakkingsinstallaties. Politieke governance is daarvoor onontbeerlijk”, vindt Karel de Gucht, Eurocommissaris voor handel. Eurocommissaris Andris Piebalgs voor ontwikkeling benadrukt dat wereldhandel een belangrijke hefboom vormt voor groei en armoedebestrijding.

De Europese Commissie wil zich bij onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten meer richten op het daadwerkelijk wegnemen van handelsbarrières. De toegang tot Europese markten voor exporteurs uit ontwikkelingslanden moet makkelijker worden gemaakt. Daarnaast wil de EU ondernemers in ontwikkelingslanden ondersteunen om te gaan voldoen aan internationale kwaliteits-, arbeids- en milieu-eisen.

De EU is de grootste markt voor producten uit ontwikkelingslanden. Bijna 70 procent van alle in de EU ingevoerde producten is afkomstig uit ontwikkelingslanden.

Of registreer je om te kunnen reageren.