Home

Nieuws 273 x bekeken 2 reacties

ELI zet klimaat-bijdrage sector in het zonnetje

Den Haag - Als álle windmolens op agrarische grond worden meegerekend, is de Nederlandse landbouw sinds 2007 netto-producent van elektriciteit.

Dat blijkt uit een rapport van Agentschap NL, onderdeel van het departement van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) van minister Maxime Verhagen.

In 2009 kochten de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en veehouderij samen zo’n 8 petajoule aan elektriciteit in. Tegelijkertijd verkochten zij 12 petajoule. Ook de glastuinbouw, in het rapport grotendeels buiten beschouwing gelaten, levert meer dan zij zelf verbruikt.

De cijfers zijn wel behoorlijk gecharcheerd, omdat veel van de meegerekende windmolens niet of slechts gedeeltelijk in handen zijn van boeren; veelal is een energiebedrijf, een verpachter of een collectief er de eigenaar van. De afgelopen jaren werd zo’n 10 petajoule door wind op landbouwgrond geproduceerd. Minder dan 40 procent daarvan is toe te schrijven aan individuele agrarische bedrijven. Als alleen die productie wordt meegerekend, is de sector nog altijd netto-verbruiker.

De studie biedt een overzicht van de tot nu toe behaalde resultaten in het kader van het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren uit 2008, bedoeld om klimaatverandering tegen te gaan. Omdat de onderzoekers niet beschikten over cijfers uit 2010 en 2011 is daar echter nog weinig over te zeggen. Wel maken zij een aantal trends inzichtelijk.

Zo blijkt de totale broeikasgasemissie van de land- en tuinbouw tussen 1990 en 2009 gedaald van 30 naar - omgerekend - 25 megaton CO2. Dit komt onder meer door een grotere energie-efficiëntie in de meeste sectoren.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    bio-vergisting en co-vergisting voor opwekken van electriciteit is economisch niet-duurzaam, dus er lopen weer veel lieden in Den Haag te pronken over de rug van de ondernemers.

  • no-profile-image

    Henk79

    @durk Kun je ook uitleggen waarom niet duurzaam?

Of registreer je om te kunnen reageren.