Home

Nieuws

Daling belang biomassa in productie groene stroom

Arnhem – Het aandeel van biomassa in de productie van groene stroom in Nederland neemt af, zo tonen cijfers aan over 2011 van CertiQ, dochter van netbeheerder Tennet. CertiQ geeft certificaten af voor productie van groene stroom.

De biomassa-installaties leverden een gelijke productie als in 2010 en zijn nog steeds de belangrijkste bron van duurzame elektriciteit, maar de totale productie van groene stroom steeg vooral door windenergie.

Opvallend is verder dat gedurende het jaar bij biomassa de productie afnam. In november was de productie via windmolens voor het eerst groter dan biomassa. Een woordvoerder kan die ontwikkeling maar deels verklaren. ”De groei bij windenergie is het gevolg van meer windmolens op het land.”

De kleine biomassa-installaties (gft-verwerkers en mestvergisters) tonen nog wel groei, maar bij de grote bedrijven van meer dan 50 megawatt kwam een daling in december. “Dat zijn bijstookcentrales. Ze krijgen MEP-subsidie voor het bijstoken, maar dat loopt af. Het is dan de vraag of ze door gaan zonder subsidie”, stelt energiebureau Energy Matters als verklaring.

Huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken wel steeds meer groene stroom. Het gebruik van groene stroom is het afgelopen jaar met bijna 22 procent toegenomen. De vraag naar duurzaam geproduceerde elektriciteit is groter dan het aanbod in Nederland. De import is daardoor gestegen, vooral van duurzame elektriciteit uit Noorse waterkrachtcentrales.

Of registreer je om te kunnen reageren.