Home

Nieuws 204 x bekeken

'Crisiswet pakt slecht uit voor natuur'

Den Haag - Met een permanente crisis- en herstelwet komen mogelijk de Europese natuurdoelstellingen in gevaar.

Dat staat in een advies van de Raad van State aan het kabinet. Als gevolg van de wet zijn vergunningen voor projecten in Natura 2000-gebieden, waaronder uitbreidingen van veehouderijen, in veel gevallen niet langer nodig. Zolang er geen sprake is van significante effecten volstaat een toetsing achteraf - de zogenoemde aanschrijvingsbevoegdheid. De Raad plaatst daar echter grote vraagtekens bij.

Volgens het adviesorgaan heeft het vergunningstelsel geleid tot een hoog niveau van natuurbescherming. Vervanging door de aanschrijvingsbevoegdheid brengt een ‘reëel risico op onomkeerbare schade’ met zich mee. Voor Natura 2000-gebieden betekent dit dat niet kan worden voldaan aan de Europese verplichtingen. En dat kan voor de Commissie aanleiding zijn een juridische procedure te beginnen.

Minder negatief is de Raad over de mogelijkheid om wat betreft stikstofemissies te werken met een salderingsregeling. Dat kan ‘in beginsel toelaatbaar worden geacht’, aldus het advies. Voorwaarde is wel dat er geen significante effecten optreden. Ook mag bij saldering slechts één Natura 2000-gebied betrokken zijn.

De Crisis- en herstelwet is bedoeld om projecten van ondernemers en overheden te versnellen door het schrappen van belemmerende regelgeving. Aanvankelijk zou deze slechts tot 2014 van kracht zijn, maar eind december besloot het kabinet er een permanente wet van te maken. Het advies van de Raad van State dateert van oktober, maar is pas woensdag openbaar gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.