Home

Nieuws 268 x bekeken

Crisis heeft positief effect op kwaliteit oppervlaktewater

Wageningen – De emissie van zware metalen (met uitzondering van koper), maar ook stikstof en fosfor op oppervlaktewater viel in 2009 lager uit.

Volgens het Compendium voor de Leefomgeving heeft de crisis bijgedragen aan de lagere uitstoot door met name industrie. De landbouw speelt bij de emissie van deze stoffen een beperkte directe rol. Wel is de belasting met metalen en meststoffen via uitspoeling van landbouw- en natuurgronden deels toe te schrijven aan de landbouw. Dat blijkt uit een publicatie van het Compendium, dat bestaat uit het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR).

In de jaren negentig daalde de emissie van zware metalen sterk, sinds 2000 is er nog een lichte verbetering. In 2009 is de sterkere daling toe te schrijven aan de lagere bedrijvigheid van de industrie.

Uit een beoordeling op de gewenste kwaliteit uit de Kaderrichtlijn water blijkt dat de ecologische kwaliteit maar bij 3 van de 700 onderzochte waterlichamen goed is. Veelal zijn teveel belastende stoffen aanwezig en is de ontwikkeling van waterplanten, de visstand of waterfauna onvoldoende. Veel waterlichamen zijn kunstmatig aangelegd met harde oevers waardoor het natuurlijke ecosysteem niet optimaal functioneert.

Of registreer je om te kunnen reageren.