Home

Nieuws

Collectief Salmonella-fonds nog niet zeker

Zoetermeer – De pluimveesector wil een collectief fonds oprichten om de verliezen ten gevolge van een Salmonella enteritidis (Se) en Salmonella typhimurium (St) besmetting te compenseren.

Door de nieuwe Europese regelgeving omtrent Se en St moeten besmette vleeskuikens een verplichte hittebehandeling in het slachthuis ondergaan. Volgens het Productschap Pluimveen en Eieren (PPE) brengt dit extra kosten voor de slachterijen met zich mee. In de praktijk zal het erop neerkomen dat een vleeskuikenhouder een korting krijgt van de slachterij als er Se of St gevonden wordt. Volgens het Landbouw Economisch Instituut (LEI) gaat het om een waardevermindering van 65 tot 75 cent per besmet vleeskuiken. De pluimveehouder kan het verschil dan gecompenseerd krijgt uit het fonds. Het geld voor het fonds zal door de sector zelf betaald worden middels heffingen.

Of het fonds er komt is echter nog niet zeker. Het PPE moet hiervoor eerst een steunmaatregel indienen in Brussel. Ook zijn er nog geen besluiten genomen over het wel of niet vergoeden van besmette koppels bestemd voor export (en slacht in het buitenland). Het PVE wacht eerst de goedkeuring af voor het oprichten van het compensatiefonds en zal hier later over beslissen.

Of registreer je om te kunnen reageren.