Home

Nieuws 206 x bekeken 1 reactie

CDA houdt vast aan uitgangspunten

Utrecht - Het CDA houdt vast aan de klassieke uitgangspunten van de partij bij het verder bepalen van de politieke koers. Dat bleek zaterdag op het partijcongres de uitkomst van een zoektocht die de commissie ‘Nieuwe Woorden, Nieuwe Beelden’ de afgelopen maanden heeft gehouden bij de christendemocraten.

De commissie onder leiding van Jacobine Geel kreeg vorig jaar de opdracht om de oude uitgangspunten van het CDA - gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap - in woorden te moderniseren. Dat gebeurde naar aanleiding van de grote verkiezingsnederlaag in 2010 en de heftige interne partijdiscussie over deelname aan het minderheidskabinet met de VVD en gedoogsteun van de PVV.

Bij het vorige CDA-congres deed Geel een aantal suggesties en noemde bijvoorbeeld de woorden duurzaamheid en compassie. Vooral op het laatste woord kwam veel kritiek vanuit de partij, omdat het zich te veel zou richten op de zwakte van mensen in plaats van op persoonlijke verantwoordelijkheid.

Volgens Geel is na veel discussie en gesprekken besloten de vier uitgangspunten niet te vervangen door nieuwe begrippen. ,,Daarmee deden we de uitgangspunten uiteindelijk tekort. We hebben daarom nieuwe woorden en beelden toegevoegd om de actieve intenties die het CDA met zijn uitgangspunten heeft weer te geven.''

Zo wordt gespreide verantwoordelijkheid nu zo uitgelegd dat het CDA ,,pal staat voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid''. Publieke gerechtigheid betekent dat voor het CDA ,,politiek begint met de erkenning van maatschappelijk initiatief''. Met solidariteit bedoelt het CDA in te zetten ,,op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken''. Met rentmeesterschap geeft het CDA aan zich geroepen te voelen tot ,,een besef van verbondenheid tussen de generaties tot zorg voor natuur en cultuur''.

De Geus krijgt handen op elkaar bij CDA

CDA-leden applaudisseerden zaterdag met grote regelmaat voor de nieuwe koers die voorzitter Aart Jan de Geus van het Strategisch Beraad uitstippelde op het partijcongres van de christendemocraten. Zijn presentatie van het rapport 'Kiezen en Verbinden' van de denktank vormt het startsein van een maandenlange discussie met de leden over de koers van het CDA de komende 10 à 15 jaar.


Volgens De Geus is het zaak heldere keuzes te maken vanuit ,,het politieke midden''. Het Strategisch Beraad pleit onder meer voor durf om te hervormen. De Geus wees op de economische crisis, die volgens hem zwaar drukt op samenleving en duidelijk maakt dat we de afgelopen jaren op te grote voet hebben geleefd.


Verder zijn volgens de denktank een aantal 'bewegingen' nodig. Bijvoorbeeld van polariseren naar participeren, waarbij erop wordt gewezen dat migranten ook een verrijking kunnen zijn. Ook zou een verschuiving nodig zijn van verbruiken naar waarderen, waarbij wordt betoogd dat economie en duurzaamheid ook heel goed kunnen samengaan.


Met de keuzes in het rapport van de denktank lijkt het CDA zich scherper af te zetten tegen gedoogpartner PVV. Maar partijvoorzitter Ruth Peetoom benadrukt bij herhaling dat het CDA staat voor zijn handtekening onder het regeer- en gedoogakkoord van het minderheidskabinet met VVD en PVV.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Net een artikel van een bioloog gelezen waarbij hij rept over compassie bij o.a. apen. Wat betekent dat de zwakkere wordt geholpen om zo de groep homogeen te houden en niet alleen de sterke etterbakken over te houden. Dit laatste zou nl. op termijn het EINDE van de groep betekenen. Dit is nu duidelijk geworden binnen de Westerse gemeenschap (enkel zeer rijken en heel veel minder bedeelden). Dus een zekere compassie is nodig, het moet niet ontaarden in socialistisch gedrag (verarming van de groep). Verder vraag ik me af wat radicaal in het centrum betekent, betekent dit wat ik een oude boer eens hoorde zeggen; "Half stront half regen water". M.a.w. je weet niet wat je er aan hebt, zo zitten ze bij links op schoot en dan weer bij rechts, al na gelang waar de macht te halen valt. Voor mij geen duidelijke verandering van het reeds meer dan 30 jaar gevoerde beleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.