Home

Nieuws

CDA: geen beperking voor pachtboeren

Zwolle - Het CDA wil pachtboeren in Overijssel geen beperkingen opleggen zolang er onduidelijkheid is over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

De CDA-Statenfractie heeft deze week vragen gesteld aan het college van de Gedeputeerde Staten, waarin duidelijkheid wordt gevraagd over de beperkingen.

Boeren die tijdelijk grond pachten van Bureau Beheer Landbouwgronden krijgen beperkingen opgelegd wat betreft het uitrijden van mest, gewaskeuze en maaimomenten. Dit zou schadelijk zijn voor de natuur in het gebied. De boeren zijn bang wanneer de herijking van de EHS heeft plaatsgevonden, de beperkingen blijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.