Home

Nieuws

Borging werkwijze varkensdierenartsen

Varkensdierenartsen gaan hun werkwijze borgen. De inzet bij dierenartsenkoepel KNMvD is dat er vanaf komende zomer geborgde varkensdierenartsen zijn.

Het is niet zo dat dierenartsen heel anders gaan werken, legt Gerard van Eijden uit. Hij is voorzitter van de Vakgroep Gezondheidszorg Varken binnen de KNMvD. Van Eijden legt uit dat dierenartsen werken volgens het kwaliteitssysteem Goede Veterinaire Praktijk (GVP). Het punt is dat niemand de dierenarts controleert of die de GVP-voorschriften correct toepast. Dat laatste gaat nu veranderen.

De reden dat varkensdierenartsen hun werkwijze gaan borgen is tweeledig. Ten eerste is dit afgesproken in het masterplan ‘Verantwoord gebruik van antibiotica’ uit 2008. Daarin zeggen dierenartsen toe te werken volgens de GVP-code.
Tweede reden is dat dierenartsen willen laten zien hoe zij werken. Meer transparantie dus. Van Eijden: ,,We hebben de schijn als voorschrijver en verstrekker van antibiotica tegen. Dat maakt ons kwetsbaar. We willen onderbouwd kunnen aantonen dat we ons werk juist doen.”

Er is nog geen overeenkomst met een instantie die de certificering gaat doen. Het is de intentie bij de KNMvD dat op termijn in de IKB-regelingen wordt opgenomen dat varkenshouders met een geborgde dierenarts werken. Op deze wijze ontkomt een veearts er niet aan om zich te laten te laten borgen. Volgens Van Eijden zien de meeste van zijn collega’s zondermeer het nut van de borging in.

De borging is te zien als garantie dat dierenartsen hun werk goed doen, motiveert Van Eijden. Bij de KNMvD willen ze uiteindelijk nog een stapje verder gaan. Varkensdierenartsen gaan zelf vakinhoudelijke richtlijnen opstellen. In de richtlijnen wordt vastgelegd hoe een dierenarts te werk gaat op een bedrijf. Bijvoorbeeld bij het stellen van een diagnose en de behandeling van de dieren. Dit leidt ertoe dat dierenartsen uniform alle voorkomende zaken op de bedrijven aanpakken.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.