Home

Nieuws 230 x bekeken

Bleker: algeheel verbod onverdoofd slachten niet proportioneel

Den Haag - Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw vindt een algeheel verbod op onverdoofd ritueel slachten niet proportioneel.

Dat zegt hij terugkijkend op de behandeling van het wetsvoorstel van Marianne Thieme (PvdD) voor een verbod op het onverdoofd ritueel slachten van dieren. Tijdens het debat kwam Bleker met een voorstel om in overleg met geloofsgemeenschappen en slachterij-organisaties te werken aan een convenant om het dierwelzijn bij de rituele slacht te verbeteren.

Bleker kreeg veel kritiek op het moment waarop hij met dit voorstel kwam. “Als een overdoofd konijn uit de hoge goed”, typeerde senator Kees de Lange van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) het voorstel, dat Bleker presenteerde na uren van debat, aan het einde van zijn spreektermijn. Hierdoor was voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel volgens sommige fracties niet zinvol meer.

“Het moment was misschien bijzonder, maar als regering hebben wij ons steeds terughoudend opgesteld bij de behandeling van het wetsvoorstel”, aldus Bleker. Hij hield er rekening mee dat de vraag zou komen of er een andere, minder vergaande manier te vinden is om toch vermijdbaar dierenleed terug te dringen.”Is een verbod op onverdoofde rituele slacht in de grondwet wel proportioneel?”, aldus Bleker. Hij kwam hierop met het convenant, nadat de PvdA-fractie gevraagd had of er ook alternatieven waren.

Bleker zegt onder de indruk te zijn van de diepgang tijdens het debat in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor een verbod op onverdoofde rituele slacht. “Er werd duidelijk een balans gezocht tussen het grondrecht op godsdienstvrijheid en dierenwelzijn”, kijkt Bleker terug. Hij hoopt en bidt dat het convenant binnen vier maanden tot een goed resultaat zal leiden. Het debat in de Eerste Kamer werd door het voorstel van Bleker geschorst. 17 januari wordt het debat vervolgd, waarbij al vrijwel zeker is dat het wetsvoorstel wordt verworpen.

Of registreer je om te kunnen reageren.