Home

Nieuws

Bezorgdheid over landbouwbeleid in Caribisch Nederland

Den Haag - Tweede Kamerleden maken zich zorgen over het natuur- en landbouwbeleid op de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Dat blijkt tijdens een kamerdebat over de eilanden. PVV-kamerlid Eric Lucassen sprak over de problemen die met name de bovenwindse eilanden hebben bij de import van verse groenten en fruit. Lucassen vraagt zich af of er vanuit het ministerie ondersteuning kan komen om lokale teelt van groente en fruit te stimuleren en ontwikkelen.

Jeroen Recourt (PvdA) wil dat kansen op de eilanden voor bijvoorbeeld zilte landbouw of landbouw op zee beter benut moeten worden. D66-kamerlid Wassilia Hachchi wil duidelijkheid over de investeringen in het natuurbeleid op de eilanden. “Er is 800.000 euro gereserveerd voor natuurbeleid op de eilanden, maar wordt dit ook aan natuur besteed?”, vraagt de politica.

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw en natuur reageert dat de omstandigheden op de eilanden niet geschikt zijn voor grootschalige landbouw. “Het beleid als het gaat om landbouw wordt aangestuurd door de regionale bestuurders. Het huidige beleid is gericht op duurzame landbouw en dat ondersteunen wij. Het Nederlandse ministerie wil niet zelf ideeën aandragen voor ontwikkeling van de landbouw op de eilanden. “Daar waar in de regio belangstelling voor is, ondersteunen wij. We gaan geen ideeën aandragen”, aldus Bleker.

Dit voorjaar zullen vijf natuurgebieden in het gebied worden aangewezen als nationale landschappen. Het gaat dan zowel om natuur op land als op zee. Bleker deelt de zorg of het geld dat beschikbaar is voor het natuurbeleid ook voor natuur wordt ingezet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoekt dit.

Of registreer je om te kunnen reageren.