Home

Nieuws

Belastingdienst stelt landelijke landbouwnormen vast

Na onderhandeling met het landbouwbedrijfsleven heeft de Belastingdienst de landelijke landbouwnormen 2011 vastgesteld.

Aan de zijde van het bedrijfsleven hebben de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus VLB, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, de Samenwerkende Registeraccountants en Accountantsadministratieconsulenten (SRA), de Tuinbouw Accountants Administratie Kantoren (TAAK) en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) aan de onderhandelingen deelgenomen.

Het resultaat is dat nu voor het twintigste jaar voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden in de akkerbouw, bollen- en bomenteelt, veehouderij en tuinbouw normbedragen zijn vastgesteld.

De landbouwnormen bestaan uit een elftal onderdelen. Zo zijn er normen vastgesteld voor onttrekkingen uit het bedrijf zoals eigen gebruik van eieren, melk en gas, olie, elektriciteit en water. Hierin zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht. Verder zijn er nieuwe waarderingen overeengekomen voor dieren en de voorraden maïs en gras. Ook zijn er nieuwe normen vastgesteld voor de tuinbouwsector. Voor deze sector betreft het vooral afschrijvings- en waarderingsnormen.

Verder zijn voor de onderdelen bloembollenkramen, boomopstanden, de productierechten en afschrijving landbouwmachines nieuwe normen vastgesteld.

Al met al zijn nu voor het twintigste achtereenvolgende jaar de Landelijke Landbouwnormen vastgesteld. Zij voorzien in een behoefte voor zowel adviseur als inspecteur. Veel onnodige discussies worden hiermee voorkomen.

De tekst van de landbouwnormen 2011 is te raadplegen op www.belastingdienst.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.