Home

Nieuws 345 x bekeken 1 reactie

Antibioticabeleid nu ook voor legsector

Zoetermeer – Het antibioticabeleid voor de pluimveesector is uitgebreid naar de legsector en alle niet IKB-deelnemers. Dit meldt het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

Ook legpluimveehouders moeten nu hun antibioticagebruik registreren en samen met hun dierenarts een bedrijfsgezondheids- en een bedrijfsbehandelplan opstellen. Voor niet IKB-deelnemers geldt dat ze een een overeenkomst moeten afsluiten met een dierenarts en zich moeten laten controleren op de voorschriften.

Volgens beleidsmedewerker Erik de Jonge van het PPE is het antibioticabeleid in eerste instantie gericht geweest op de meest urgente sectoren die bekend stonden om hun relatief hoge gebruik. In de pluimveesector was dit in de eerste plaats de vleeskuikensector. In de legsector is het antibioticagebruik echter vrij laag. Dat heeft te maken met de aard van de productie.

Antibioticagebruik heeft in de meeste gevallen tot gevolg dat de eieren die de hennen produceren enige tijd niet geleverd kunnen worden omdat er antibioticaresiduen in kunnen zitten. Om die reden vermijden leghennenhouders antibiotica zoveel mogelijk. “Het terugdringen van antibioticagebruik is op het ogenblik maatschappelijk zeer actueel. Daarom brengen we nu ook de legsector onder in het antibioticabeleid.”

Een andere reden om dit beleid uit te breiden tot de legsector ligt in de wens om de veterinaire begeleiding van de bedrijven te verbeteren. De afgelopen jaren werden veel bedrijven opgeschrikt door besmettingen met acute snot en Salmonella gallinarum. Steeds bleek dat de veterinaire bedrijfsbegeleiding ondermaats was op veel bedrijven. Met dit nieuwe antibioticabeleid wordt dit probleem voor een belangrijk deel ondervangen, zo verwacht De Jonge.

Eén reactie

 • no-profile-image

  Weer een typese Hollandse regelgevings drang. Dhr de Jonge zegt zelf dat leg pluimveehouders antibiotica gebruik vermijden maar we moeten toch weer aan een nieuwe controle het komt er op neer dat het produktschap weer geld komt op haalen voor iets dat eigenlijk geen probleem is .
  de enige die hier gebaat bij zijn de dieren artsen die kunnen nu hun geld op deze manier bij de legpluimveehouders haalen nu de inkomsten door antibiotica weg vallen.
  De gevallen van acute snot komen alleen bij buiten lopers voor waarom dan weer heel de leg sector onder de regel geving scharen op samonella hebben we al een monitorings programma.
  Dat je als niet IKB bedrijf een over eenkomst moet sluiten slaat al helemaal nergens op je kan iemand niet dwingen zaken met een bepaalde partner te doen we leven in een vrij land waar je zaken kan doen met wie de ondernemer wil en niet die het produktschap voor schrijft door een overeenkomst af te dwingen.
  Ik wil zelf bepaalen op welk moment ik een bepaalde dieren arts raad pleeg dit kan voor elk probleem een andere zijn je gaat zelf met kiespijn ook niet naar de huisarts.

Of registreer je om te kunnen reageren.