Home

Nieuws 2276 x bekeken

Aanslag landinrichtingsrente gehandhaafd

De lijst der geldelijke regelingen kan niet meer aangevochten worden bij de aanslag landinrichtingsrente. De aanslag wordt niet verlaagd.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Leeuwarden de volgende:

Een ondernemer is eigenaar van grond die was betrokken bij een ruilverkaveling. In geschil is de aanslag landinrichtingsrente over 1998. In 2009 wordt deze aanslag verlaagd conform HR 10 maart 2006, nummer 38330 en de verwijzingsuitspraak van Hof Leeuwarden (11 juli 2007, nummer 06/19).

Volgens de inspecteur moet bij het opmaken van de definitieve kostenberekening worden uitgegaan van de voorlopige kostenberekening, vermeerderd met de gevolgen van de bezwarenbehandeling en met het lager uitvallen van de kostenposten dan is begroot bij de voorlopige kostenberekening.

Met het hoger uitvallen van kosten mag geen rekening worden gehouden. Rechtbank Leeuwarden stelt de inspecteur in het gelijk. De eigenaar van de grond stelt in hoger beroep dat de (tweede) uitspraak van rechtbank met gerectificeerde datum ten onrechte niet in het openbaar is uitgesproken. Volgens hem is het niet aannemelijk dat de voorzitter, een rechter van de rechtbank Breda, tevens plaatsvervangend rechter in Leeuwarden, speciaal naar Leeuwarden zou zijn gekomen om de gerectificeerde beslissing in het openbaar uit te spreken.

Hof Leeuwarden oordeelt dat in beginsel moet worden uitgegaan van de juistheid van de door de rechtbank vermelde feiten en omstandigheden. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de wet niet vereist dat de beslissing in het openbaar wordt uitgesproken door de voorzitter of een ander lid. De grondeigenaar stelt voorts vergeefs dat de Lijst der geldelijke regelingen ondeugdelijk is vastgesteld. De betreffende grieven hadden namelijk getoetst kunnen worden binnen het stelsel van rechtsbescherming van de Landinrichtingswet.

Het maakt ook niet uit dat de aanslag landinrichtingsrente over 1991 niet conform bovenstaande jurisprudentie is verlaagd. Dat bezwaarschrift was namelijk niet-ontvankelijk en iedere aanslag staat op zichzelf. Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.