Home

Nieuws 1 reactie

Wisselende reacties op commissie-Van Doorn

Den Bosch - Reacties op de bevindingen van de commissie Van Doorn wisselen sterk. Natuur- en milieuorganisaties noemen het rapport-Van Doorn 'onvoldoende'. Varkenshoudersvakbond NVV ziet het juist als een hart onder de riem.

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw noemt het advies van de commissie-Van Doorn een waardevolle bijdrage aan het debat over de megastallen. Omdat het advies wat betreft inhoud en thematiek veel overeenkomsten heeft met de huidige dialoog, zal Bleker het laten meewegen in verdere beleidsvorming rondom de megastallen. Dat beleid maakt hij dit najaar bekend.

LTO noemt de opdracht stevig, uitdagend en erg ambitieus en concludeert dat het nu menens is. "Maar we lopen er niet voor weg.''

Varkenshoudersvakbond NVV ziet in het advies van de commissie-Van Doorn een hart onder de riem van varkenshouders. Het rapport bevestigt volgens voorzitter Wyno Zwanenburg dat de varkenshouderij in Nederland bestaansrecht heeft, maar ook dat het manifest voor duurzame veehouderij een erkenning inhoudt dat de huidige financiële situatie en margeverdeling in de varkenshouderij ongewenst en onhoudbaar is.

De voorstellen van Van Doorn zijn volgens Zwanenburg een ondersteuning van de door de varkenssector ingezette lijn van verduurzaming. “We hopen dat hiermee niet de indruk wordt gewekt dat de primaire sector niets heeft gedaan op het gebied van verduurzaming, kwaliteitsprogramma’s en transparantie.”

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) reageert positief op de hoofdconclusie dat de volledige veehouderij in 2020 duurzaam moet werken. "De intentie van het manifest wordt door de retail onderschreven. Maar het rapport is een goede eerste aanzet die nadere uitwerking behoeft. De retail kan dat echter niet alleen, zoals het rapport suggereert.''

Natuur- en milieuorganisaties vinden het rapport van de commissie niet ver genoeg gaan. De Brabantse Milieufederatie (BMF) heeft besloten het manifest dat voortvloeit uit de bevindingen van de commissie, vooralsnog niet te ondertekenen. Directeur Nol Verdaasdonk: "Het manifest geeft onvoldoende duidelijkheid over de omvang van de veestapel. Ook de inpassing en omvang van bedrijven in de omgeving is onvoldoende uitgewerkt. Een ander obstakel is de schadeloosstelling van veehouders bij de uitbraak van dierziekten die uit publieke middelen blijven gefinancierd. De BMF spreekt wel de bereidheid uit zich in de uitwerking van het manifest constructief op te stellen.''

Ook Stichting Natuur en Milieu heeft nog geen handtekening gezet onder het manifest. Teammanager Sijas Akkerman noemt het Verbond van Den Bosch een goede aanzet. "Er zijn alleen nog te veel onduidelijkheden en losse eindjes. Zo is bijvoorbeeld nog niet concreet aangeduid hoe de veestapel moet afnemen. Wij gaan graag met alle partijen de eindjes uitwerken en dan zetten we onze handtekening.''

Directeur Frank Dales van de Dierenbescherming vindt dat er te weinig aandacht is voor dierenwelzijn en dat een duidelijke uitwerking van de voorstellen ontbreekt. "Wij willen concrete afspraken op het gebied van dierenwelzijn. We hebben ruimte gekregen om die nuances aan te brengen in het manifest. Als het aan ons ligt, ligt er binnen een maand een beter plan op tafel.''

Marianne Thieme, fractievoorzitter Partij voor de Dieren is niet tevreden over de conclusies. "De woorden over duurzaamheid in de megastallen klinken prachtig, maar een oplossing voor de problemen wordt niet gegeven", zegt zij. "Zo moet de veestapel worden ingekrompen en moet de consumptie omlaag. Maar maatregelen worden in het advies overgelaten aan de markt. Het feit dat slechts 30 procent van de productie in de stallen bestemd is voor de binnenlandse markt en 70 procent bestemd is voor export, wordt door de commissie volledig buiten beschouwing gelaten.''

agd.media

Eén reactie

  • no-profile-image

    En de "wetenschappelijke" onderbouwing moet zeker uit Wageningen komen? Dan hoeft de intensieve veehouderij zich geen zorgen te maken. De ZLTO heeft immers geld zat!

Of registreer je om te kunnen reageren.