Home

Nieuws

Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken

Den Haag - Het al jaren aanhangige wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken. De (agrarische) praktijk zal ook in de toekomst verder moeten met de vertrouwde maatschap, de vennootschap onder firma (vof) of de commanditaire vennootschap (cv).

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Eerste Kamer een brief gezonden waarin hij aangeeft dat hij het al uit 2002 daterende wetsvoorstel personenvennootschappen en de uit 2005 daterende invoeringswet heroverweegt.

De nieuwe regeling voor de personenvennootschappen blijkt uit de kring van beoogde gebruikers – ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf – weinig steun te krijgen. De ondernemers hebben geen behoefte aan de nieuwe personenvennootschappen en zijn beducht voor de daarmee gepaard gaande kosten.

VNO-NCW en MKB Nederland onderschrijven dat standpunt. Ook de vaste commissie voor Justitie had in april 2011 in het voorlopig verslag zich behoorlijk kritisch uitgelaten over de invoeringswet en zelfs vraagtekens geplaatst bij het nut en de noodzaak van de regelgeving en helderheid en bruikbaarheid van de wetgeving.

Of registreer je om te kunnen reageren.