Home

Nieuws

'Werk aan de winkel voor gezamenlijke aanpak zoönosen'

Den Bosch – De schotten tussen de veterinaire en humane gezondheidszorg moeten weg om zoönoses beter aan te pakken. Dit staat in het rapport ’Gezondheid is geen wisselgeld’ dat vandaag officieel wordt gepresenteerd en behandeld tijdens het symposium Onehealth: huisartsen en dierenartsen doen het met elkaar.

Het rapport is geschreven door de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid. De organisatie van het symposium is in handen van het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ). Dit netwerk is in januari 2010 opgericht naar aanleiding van de Q-koortsuitbraak in Nederland en komt vier keer per jaar bij elkaar.

Volgens Mariet Paes, directeur van Provinciale Raad voor de Volksgezondheid heeft de crisis rond de Q-koorts blootgelegd dat er in de humane en veterinaire gezondheidszorg iets moet veranderen. ”Het gebrek aan samenwerking is scherp aan het licht gekomen. De schotten tussen de veterinaire en humane gezondheidszorg moeten geslecht worden, te beginnen in het onderwijs. Enkele nieuwe kennisnetwerken zoals het BKZ werkt hier al aan” volgens Paes.

In het rapport wordt gesteld dat over het risico op zoönosen bij het intensief en grootschalig houden van dieren de meningen uiteenlopen. De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid vindt dat er meer kennis moet komen over het risico op zoönosen op bijvoorbeeld zorgboerderijen.

Volgens Frans van Knapen van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, en spreker op het symposium vandaag, moet er bij de Voedsel- en Warenautoriteit een specialisme Public Health komen. Van Knapen vindt ook dat opleidingen als HAS en MAS meer aandacht moeten geven aan zoönosen. ”Dat er aan de HAS inmiddels een lector zoönosen is aangesteld, is een goede zaak” zegt van Knapen. Toon van Hoof, portefeuillehouder diergezondheid bij LTO pleit voor één landelijk zoönosecentrum (humaan en veterinair) onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke raad met als kerntaken (vroeg) monitoring en signalering.

Volgens Paes is het belangrijk dat de provincie Noord-Brabant goed moet nadenken over de aanpak van zoönosen. Het aantal dieren (rundvee, varkens, kippen) in Noord-Brabant bedraagt 32,4 miljoen; dat is 27,4 procent van alle dieren in ons land. (CBS, 2009). Het symposium duurt vandaag nog tot 19.00 uur.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.