Home

Nieuws

Water genoeg voor verdubbeling oogst

De belangrijkste rivieren bieden wereldwijd genoeg water om te kunnen voorzien in de waterbehoefte van mens en dier, de irrigatie van landbouwgebieden en de het waterverbruik voor energie en industriële productie.

Dat blijkt uit een rapport dat wordt gepubliceerd in het International Water Journal.
Probleem bij de watervoorziening is vooral het inefficiënte gebruik van de watervoorraden. Er is wel degelijk schaarste in sommige gebieden.

Het probleem is niet zozeer de beschikbaarheid van water, alswel de politieke wil om het water op de goede plek te gebruiken, aldus de onderzoekers.

Of registreer je om te kunnen reageren.