Home

Nieuws 173 x bekeken 1 reactie

Veel mis bij inzet Poolse werknemers in Nederland

Den Haag – Arbeidsmigranten worden vaak onderbetaald, ze hebben vaak slechte huisvesting en het aantal malafide uitzendbureaus in deze sector is met 5.000 tot 6.000 groot. Daarnaast is de registratie van het aantal arbeidsmigranten in Nederland niet op orde.

”Nederland is niet in staat geweest de toestroom van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa in goede banen te leiden”, concludeert de Tijdelijke Commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie van de Tweede Kamer.

De commissie deed parlementair onderzoek naar de effecten van de inzet van migranten uit Midden- en Oost-Europa voor Nederland en voor het land van herkomst.

De problemen worden volgens het onderzoek vooral veroorzaakt doordat migranten hier tijdelijk komen, maar dat de komst van arbeidsmigranten een permanent karakter heeft gekregen.

De onderzoekscommissie vindt dat het kabinet op korte termijn de negatieve effecten van arbeidsmigratie moet bestrijden. ”De voorgenomen plannen van het kabinet zijn positief, maar de noodzaak van snel ingrijpen ontbreekt”, aldus de commissie. Met name op het gebied van huisvesting moet er volgens de commissie snel iets gebeuren.

De commissie adviseert het kabinet om hierbij de regie te nemen en snel afspraken te maken met provincies en gemeenten om een regionaal huisvestingsbeleid te ontwikkelen. Daarmee moeten grote concentraties migranten worden voorkomen, en moeten de woningen voldoen aan algemeen aanvaarde kwaliteitsnormen.

De commissie pleit tevens ingrijpen tegen malafide uitzendbureaus. Het aantal malafide uitzendbureaus moet volgens de commissie binnen twee jaar zijn teruggebracht naar nul.

Het aantal geregistreerde arbeidsmigranten is dit jaar 200.000. Tijdelijke arbeidsmigranten komen vooral veel voor in Noord- Brabant en Limburg. Deze zijn vooral werkzaam in de land- en tuinbouw. Daarnaast zijn de arbeidsmigranten vooral werkzaam in de zakelijke dienstverlening, bouw, handel en uitzendsector.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Is het oplossen van arbeidsmigratie problemen eenvoudiger en goedkoper, dan het verbeteren van het arbeidsethos van de Nederlandse werkzoekende of moet ik schrijven werkschuwe?
    Dit wil er bij mij niet in. Ik begrijp de werkgever, die liever een hardwerkende niet zeurende buitenlander aan het werk heeft dan een uit zij neus vretende Nederlander. Eén ding weet ik zeker voor de Nederlandse schatkist kost het meer als dit arbeidsschuwe gedrag niet wordt opgelost, dan dat de arbeidsmigranten binnen halen voor Neerlands schatkist.

Of registreer je om te kunnen reageren.