Home

Nieuws

Vast noodfonds op agenda EU-landen na Ehec

Barendrecht – In verschillende landen wordt gesproken over een mogelijke instelling van een vast noodfonds om gevolgen van crises op te vangen. Of het gaat om nationale fondsen of een Europese, is nog onduidelijk.

De Ehec-crisis heeft een tuinbouwcrisisnoodfonds op de agenda gezet van verschillende landen, stelt directeur Hans van Es van koepel van afzetorganisaties DPA. ”Nederland is geen tegenstander van zo’n fonds.”

Het lijkt te passen bij het Nederlandse standpunt dat bij herziening van de GMO-regels in 2013 meer ruimte moet komen voor crisismanagement. Ook in België is gesproken over een noodfonds in het ketenoverleg door de Boerenbond. Het is een verkenning naar mogelijkheden de tuinbouw minder kwetsbaar te maken, stelt Boerenbondvoorzitter Piet Vantemsche in het ledenblad van veiling Haspengouw.

Bij de mogelijke hervorming van de GMO-regels lijkt er breed draagvlak voor verruiming van de crisismaatregelen. Spanje en Frankrijk hebben een voorstel daartoe gedaan, maar Van Es wil niet mee in een terugkeer naar vroeger. ”Nu is een derde van de GMO onder voorwaarden in te zetten voor crisismanagement. Spanje en Frankrijk willen dat vergroten, maar we moeten niet teruggaan naar de tijd dat het merendeel van het budget opging aan interventie. Want dat is waar het plan feitelijk op uitdraait.”

Ook vindt Van Es dat terughoudend met het woord crisis moet worden omgesprongen. ”Ehec was een crisis, maar als het teveel regent of juist te weinig moeten we niet gelijk spreken van een crisis.” Daar lijkt een verschil van inzicht met het Franse en Spaanse voorstel.

De Belgisch veilingkoepel VBT pleit verder voor een verruiming van de mededingingsregels. Zo zouden Nederland en België bij crises afspraken mogen maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.