Home

Nieuws

Tweede Kamer wil onderzoek importverbod kooieieren

Den Haag – De Tweede Kamer wil dat er onderzoek komt naar de mogelijkheden om de import van legbatterij-eieren te verbieden.  Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde hiermee in na een motie van SP-kamerlid Henk van Gerven.

De Kamer wil dat de regering gaat onderzoeken in hoeverre een verbod op verkoop en import van legbatterijeieren en productie daarvan mogelijk is in Nederland of Europa, hetzij via een rechtstreeks verbod hetzij via andere belemmeringen. Ook vraagt zij de staatssecretaris van landbouw de mogelijkheden voor een verkoop- of importverbod van legbatterijeieren te bespreken in Europa.

Tijdens het debat over het verbod op kooihuisvesting heeft staatssecretaris Henk Bleker al aangegeven dat het niet mogelijk is om extra eisen te stellen aan eieren die van buiten de EU worden geïmporteerd. Hierdoor blijft het, ondanks het Europese verbod op deze wijze van dierhouderij, mogelijk om in kooieieren te blijven handelen die afkomstig zijn van buiten de EU.
De Tweede Kamer pleit ook voor strikte naleving van het verbod op kooihuisvesting van legkippen.

De Tweede Kamer stemde in met een motie waarin de regering wordt gevraagd streng te handhaven op het verbod op de kooihuisvesting in Nederland. Daarnaast vraagt de Kamer de staatssecretaris van landbouw er ook in Europa op aan te dringen dat ook in andere lidstaten het verbod op kooihuisvesting wordt gehandhaafd.

Het wetsvoorstel voor het verbod op kooihuisvesting van legkippen, met daarbij de uitzonderingspositie voor bedrijven met verrijkte kooien tot 2020 werd ingestemd door CDA, VVD, PVV, SGP en Christenunie. De overgangstermijn voor verrijkte kooien is hiermee definitief verlengd van 2016 naar de periode tot 2020.

Of registreer je om te kunnen reageren.