Home

Nieuws 181 x bekeken

Tuinbouw leunt in 2020 op kleine kern vaste krachten

Zoetermeer – De tuinbouw leunt steeds sterker op flexibele arbeidskrachten. In 2020 is één op de vijf medewerkers (20 procent) op teeltbedrijven in de tuinbouw in vaste dienst. Dat zijn vooral leidinggevenden, technici en economisch opgeleiden krachten.

Nu is circa de helft van het personeel in de tuinbouw in vaste dienst. In 2000 was dat nog 80 procent. Dat blijkt uit een analyse van de arbeidsmarkt door het Productschap Tuinbouw.

Aan flexibele krachten zullen 200.000 mensen werk vinden in de tuinbouw. Daarmee blijft de tuinbouw een belangrijke werkgever voor laaggeschoolde arbeid.

De afname van de bedrijven in de tuinbouw zet door. Het aantal bedrijven nam al af van 19.000 in 2000 naar 11.500 in 2010. Dat zullen er uiteindelijk 4.000 worden in 2020.

Opvallend is dat in de handel en dienstverlening het aantal bedrijven stabiel blijft op circa 18.500. De arbeidsinzet in deze sectoren zal evenwel groeien de komende jaren.

Of registreer je om te kunnen reageren.