Home

Nieuws

'Terugkeer edelhert onzalig voorstel'

Boeren hebben steeds meer last van edelherten. De edelhertenschade is vorig jaar ruim verdubbeld tot 101.000 euro. Nu Utrecht en Gelderland plannen hebben om meer edelherten in de vrije natuur te introduceren, trekt LTO aan de bel. ”Er zijn allerlei risico’s, en er moet eerst een goede schaderegeling komen.”

De provincie Utrecht is van plan om edelherten te herintroduceren op de Utrechtse heuvelrug. Ook Gelderland wil de ecologische poorten geleidelijk open gaan stellen voor edelherten vanaf de Veluwe. Onzalige plannen, volgens Peter de Koeijer, portefeuillehouder Flora en Fauna van LTO Nederland.

”Biodiversiteit is mooi, maar ons land is druk en vol. Er gebeuren nu al tientallen verkeersongelukken met herten, dus het is maar de vraag of herintroductie goed is voor het welzijn van de edelherten, nog afgezien van de persoonlijke ongelukken.” Ook wijst LTO op het risico op insleep van ziekten zoals brucellose of zoönosen, bijvoorbeeld via teken. ”Het is onderzocht en het risico is nu gering, maar die situatie kan volgend jaar anders zijn”, aldus De Koeijer.

Een ander punt is de vergoeding van eventuele schade. LTO heeft lang gepleit voor een aparte vergoedingsregeling voor edelhertenschade, maar die is vanwege het geringe risico op dierziekte-insleep afgeketst. Bovendien zou de aparte regeling botsen met Brusselse regels. Boeren zullen zich gewoon moeten wenden tot het Faunafonds om schadevergoeding te claimen.

Echter, er ligt al jaren een plan om het Faunafonds van het rijk (ministerie van EL&I) over te hevelen naar de provincies. ”Staatssecretaris Henk Bleker is echter niet van zins om de bijbehorende zak met geld mee over te hevelen. Daar wordt al langer dan een jaar over gediscussieerd. En nu hangt er helemaal een zwaard van bezuinigingen boven het Faunafonds. Het is in onze ogen dus des te ongelukkiger dat er nu edelherten losgelaten moeten worden, die schade aanrichten bij boeren, terwijl het onzeker is of ze die schade straks vergoed gaan krijgen.”

Als akkerbouwer zetelt De Koeijer tevens in het Faunafonds. Blijkens het jaarverslag over 2010 is de edelhertenschade vorig jaar meer dan verdubbeld, van 43.000 naar ruim 101.000 euro. De schade (vooral in mais) is geclaimd door circa 35 boeren, voornamelijk rond de Veluwe. Eén van hen is Arthur van Roekel, melkveehouder en akkerbouwer ten noorden van Arnhem. Tussen zijn honderd melkkoeien liepen regelmatig zeventig tot honderd edelherten te grazen. Hij claimde vorig jaar 6.200 euro schade in 27 hectare grasland, en 15.600 euro hertenschade in 4 hectare aardappelen. In de eerste helft van dit jaar diende hij opnieuw een aanvraag in voor 18.400 euro schade in de aardappelen. Recent is om zijn bedrijf een 2 kilometer lang edelhertenhek geplaatst.

Ook de melkveehouders Teus en Silvia Korevaar in Staverden bij Ermelo hebben regelmatig edelherten tussen de koeien. Vorig jaar hadden ze ruim 10.000 euro schade in 6 hectare mais, en ook dit jaar hebben de edelherten alle kolven eruit gevreten, vertelt Silvia. ”We zullen het maar verhakselen en samen met gras inkuilen voor het jongvee en de droge koeien.” De compensatie vanuit het Faunafonds dekt redelijk de kosten van de aanschaf van vervangende mais. ”Maar je hebt ook nog de grondbewerking, onkruidbestrijding en en je eigen arbeid – als je alles gaat rekenen, kan het eigenlijk niet uit.”

Op zich vindt ze het een prachtig gezicht, de edelherten tussen de negentig koeien. ”Maar eigenlijk horen ze natuurlijk in het bos, niet in het weiland. Ze vreten ook een hoop gras. Ik heb ook het idee dat het er steeds meer worden, en ze worden minder schuw. Als ik de koeien ga halen, kan ik ze tot op een meter of vier naderen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.